Wake Zeist bij Justitieel Complex Zeist.

Kalender
Agenda
Datum
07-04-2024 16:30 - 17:00

Beschrijving

Bericht Wake Zeist 7 april 2024 (Deze wake wordt voorbereid door de afd. Baarn)

Elke 1e zondag van de maand waken en bidden wij bij Justitieel Complex Zeist. 

Hier zitten mensen vast zonder strafblad, om ze beschikbaar te houden voor uitzetting.

Wij waken en bidden voor gezinnen, vrouwen en alleen reizende minderjarige vluchtelingen, die in detentie zitten.

Veel mensen kunnen niet terug naar hun eigen land, omdat zij geen papieren hebben of het land ze niet terug wil. Ze belanden weer op straat zonder papieren...

Laten we niet onze ogen sluiten of wegkijken.

Wij hopen en bidden dat de overheid en politiek zich openstellen en zullen werken aan een meer humaan vreemdelingenbeleid.

Kom ook, Neem mensen mee, Neem bloemen  mee. Neem licht mee.

Zondag 7 april, om 16.30 uur

Justitieel Complex Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg.

Vanuit Soest aan de overkant van de A28. Vanaf Zeist

afslag Soesterberg. Bus 56 Amersfoort – Zeist, info

0629025008 en  www.wakezeist.nl