Dienst 4e Zondag Veertigdagentijd ; ds. Aaldert van Soest, Baarn

Kalender
Agenda
Datum
19-03-2023 10:00
Url
Paaskerk en via Kerkomroep

Beschrijving

De middelste zondag in de Veertigdagentijd heet in de traditie van de kerk Laetare: verheugt u! Het licht van Pasen begint al een beetje door te dringen. We staan stil bij de oudtestamentische lezing op het leesrooster. Daarin krijgt de profeet Samuël de opdracht om David te zalven tot koning. Een op het oog onlogische keuze. Mensen gaan af op het uiterlijk, op een eerste oordeel, de spreekwoordelijke onderbuik. Maar God kijkt anders, hij schakelt mensen in die door anderen al waren afgeschreven.