Kerkdienst : ds. Jos van der Sterre

Kalender
Agenda
Datum
04-12-2022 10:00 - 11:00
Url
Paaskerk en via Kerkomroep

Beschrijving

De lezingen van deze zondag, de tweede Advent, hebben iets tweeslachtigs.

Spreekt Jesaja over wat voor goeds ons te wachten staat als

uit de stronk van Isaï een telg zal opschieten, Johannes daarentegen pakt

stevig uit. Hij noemt zijn toehoorders Addergebroed als hij de woorden van

Jesaja aanhaalt. Hij roept in niet mis te verstane woorden op tot een radicale

omkeer. Het lijkt Extinction Rebellion wel.

We lezen Jesaja 11, 1-10 en Mattheüs 3, 1-12.