De toekomst van de Paaskerk gaat ons ter harte.

De Paaskerk is ons lief

In 2017 kreeg een interne projektgroep onder de naam ‘’ Paasbest 2027’’ de opdracht een onderzoek te doen en advies uit te brengen over hoe de Paaskerk op langere termijn financieel gezond kan opereren. Een termijn van tien jaar werd als uitgangspunt genomen. Verdere uitgangspunten daarbij waren de visie en de missie van de Paaskerk, zoals die een paar jaar geleden werden geformuleerd.

Conclusie - na een jaar van uitgebreid onderzoek naar inkomsten, uitgaven, trends in ledenbestand en kerkelijke bijdragen, algemene ontwikkelingen - van de Projectgroep:

op deze voet kunnen we niet doorgaan.

|

Lees meer...