Kerk bij u thuis

Het Corona virus heeft ons nog steeds in de greep. Maar onze kerkdiensten/vieringen gaan nog steeds door! De diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl . Maar ze zijn ook te zien. Van alle vieringen zijn/worden opnamen gemaakt. Deze opnamen staan na bewerking op een eigen Youtube kanaal ( beschermd ) De links hiernaar toe staan op deze website onder Diensten en dan Vieringen met beeld.

Project PaasBest: verbouwen in tijden van corona…

Een aantal jaren geleden nam de Paaskerk - Kerkenraad en Gemeente samen - het besluit een programma op te zetten om te waarborgen dat ook over tien jaar en langer de Paaskerk - ook in financieel opzicht -  levensvatbaar is, dat de kerk er kan zijn voor leden en gasten, zinzoekers en zingevers. Dat er fijne ruimtes zijn om te vieren, te ontmoeten, plekken voor stilte en verbinding.

 

| | Hits: 181

Lees meer...

Kerkdienst via internet

 lied als bemoediging

In de Paaspartout van april wordt uitvoerig beschreven op welke wijze de kerkdiensten gevolgd kunnen worden.

Dit kan via www.kerkomroep.nl .  Aangezien er alleen geluid en geen beeld wordt uitgezonden, hetgeen erg jammer is, wordt geprobeerd hierin verandering te brengen.

Een enthousiaste filmer gaat de diensten vanuit de Paaskerk in eigen beheer registreren, monteren en op zijn eigen youtube kanaal plaatsen. De diensten zijn via youtube dus niet rechtstreeks om 10.00 uur te volgen, maar er wordt hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk de link hier  te plaatsen. De link zit "onder" de naam van der viering.

Kerkdienst 29 maart 

Kerkdienst 5 april

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

 Viering Paasmorgen

| | Hits: 296

Lees meer...

Nieuws van PaasBest no. 2

Opruimen en weer doorgaan

Gestaag vordert het project PaasBest: verkoop van de voormalige kosterswoning, voorbereiding verkoop Brandpunt-locatie en verbouwing van onze eigen ruimtes. Veel gebeurt achter de schermen; onderhandelingen, formaliteiten, gemeentelijke verordeningen, alles vraagt tijd.

Woning in de verkoop

Zo moesten we even wachten op de wijziging van het bestemmingsplan, mogelijke bezwaarschriften, het kadaster en meer formaliteiten, maar alles is nu in orde en sinds begin september staat de Oude Utrechtseweg 6 officieel op Funda. Er is behoorlijke belangstelling, meerdere bezichtigingen zijn er geweest..

| | Hits: 695

Lees meer...