Kerk bij u thuis

Het Corona virus heeft ons nog steeds in de greep. Maar onze kerkdiensten/vieringen gaan nog steeds door! De diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl . Maar ze zijn ook te zien. Van alle vieringen zijn/worden opnamen gemaakt. Deze opnamen staan na bewerking op een eigen Youtube kanaal ( beschermd ) De links hiernaar toe staan op deze website onder Diensten en dan Vieringen met beeld.

Viermomenten in juli en augustus

Welkom om mee te vieren

Getijdengebeden in de zomertijd

‘Wij zijn de tijden. De tijden zijn wat wij ervan

maken’zegt kerkvader Augustinus in een van

zijn preken.De zomertijd geeft ons ruimte om

stil te staan, te vertragen,na te denken over

onze tijd van leven. Erop uit gaan helpt daarbij.

Maar niet iedereen zal even vrij zijn om dat te

kunnen doen. Zomaar even een kerk inlopen

zal er in deze vakantietijd voor veel mensen

al helemaal niet inzitten.

Zelfs onze eigen kerken zijn op zondagen

niet open,of niet voor iedereen.

Daarom ontstond het plan om in de maanden

juli en augustus wekelijks twee viermomenten

te organiseren in de Paaskerk.

Iedere woensdagavond van 20:00-20:30 uur

en iedere donderdagmorgen van 9:30-10:00 uur.

We voegen ons in de getijdengebeden van de dag,

met ruimte om te verstillen, naar binnen te keren,

op te ademen, een kaarsje aan te steken en

geïnspireerd te worden door muziek of een tekst.

De opzet is laagdrempelig, dus we hopen dat mensen

passend bij de vakantietijd even aanwaaien om

daarna hun weg weer te vervolgen.

Iedereen is van harte welkom in de ruimte

die de Paaskerk biedt: kerkgangers en zoekers,

vrienden, buren of vage bekenden.

Laten we de zomertijd vieren met elkaar.

 

 

 

| | Hits: 131

Kerkdienst via internet

 lied als bemoediging

In de Paaspartout van april wordt uitvoerig beschreven op welke wijze de kerkdiensten gevolgd kunnen worden.

Dit kan via www.kerkomroep.nl .  Aangezien er alleen geluid en geen beeld wordt uitgezonden, hetgeen erg jammer is, wordt geprobeerd hierin verandering te brengen.

Een enthousiaste filmer gaat de diensten vanuit de Paaskerk in eigen beheer registreren, monteren en op zijn eigen youtube kanaal plaatsen. De diensten zijn via youtube dus niet rechtstreeks om 10.00 uur te volgen, maar er wordt hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk de link hier  te plaatsen. De link zit "onder" de naam van der viering.

Kerkdienst 29 maart 

Kerkdienst 5 april

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

 Viering Paasmorgen

| | Hits: 408

Lees meer...

Nieuws van PaasBest no. 2

Opruimen en weer doorgaan

Gestaag vordert het project PaasBest: verkoop van de voormalige kosterswoning, voorbereiding verkoop Brandpunt-locatie en verbouwing van onze eigen ruimtes. Veel gebeurt achter de schermen; onderhandelingen, formaliteiten, gemeentelijke verordeningen, alles vraagt tijd.

Woning in de verkoop

Zo moesten we even wachten op de wijziging van het bestemmingsplan, mogelijke bezwaarschriften, het kadaster en meer formaliteiten, maar alles is nu in orde en sinds begin september staat de Oude Utrechtseweg 6 officieel op Funda. Er is behoorlijke belangstelling, meerdere bezichtigingen zijn er geweest..

| | Hits: 787

Lees meer...