De Paaskerk organiseert, samen of met andere kerken, een reeks van activiteiten. Alle activiteiten zijn opgenomen in de Agenda.

Schatgraven in Baarn: Ervaren, doen, denken

Schatgraven in Baarn: Ervaren, doen, denken

Open en vrijmoedig in gesprek over God en geloven in deze tijd.  

Predikanten en voorgangers in Baarn bieden net als vorig seizoen gezamenlijk een gesprekskring aan voor ieder met interesse in zingeving, religie en christelijk geloof èn zin om daarover met andere mensen in gesprek te raken.   

Uitgangspunt dit seizoen is het onlangs verschenen ‘Alles voor allen’, een nieuwe catechismus van Huub Oosterhuis. Een bundeling inspirerende meditaties in de stijl van Oosterhuis: (bevrijdings) theologisch, met voortdurende aandacht voor de dialoog tussen vragen van vandaag en de Schrift, nadruk op solidariteit en medemenselijkheid. Dit alles enigszins geordend naar de klassieke dogmatische indeling God, Jezus, geloof, kerk.

 De voorgangers van verschillende kerken nemen ieder een avond voor hun rekening. Zij kiezen een thema, een aantal hoofstukken uit het boek en een manier om over dat thema met elkaar in gesprek te raken.  

 De avonden beginnen om 20 uur. Het is fijn als u zich even aanmeldt van tevoren, maar dat hoeft niet, u mag altijd aanschuiven. Aanmelden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de predikant/ voorganger van uw gemeente.

 

Voor informatie over de data kijk in de agenda

Preek van de Leek – het idee

Preek van de Leek – het idee

Voor de Preek van de Leek worden meer of minder bekende personen uit Baarn uitgedaagd om de kansel te beklimmen. Niet om een lezing te houden, maar om voor één keer de beproefde vorm van een kerkdienst te volgen en daar zowel met test als muziek een eigen invulling te geven. De middag is voor iedereen, of je nu gelovig bent of niet, de kerkelijke liturgie blijkt door de eeuwen heen een onverwoestbare formule voor bezinning en verstilling. De voorgangers worden niet uitgekozen om hun geloofsovertuiging of kerkelijkheid. De voorganger wordt gevraagd met een persoonlijk verhaal in een eeuwenoude formule een beetje boven zichzelf uit te stijgen. In de Preek van de Leek zullen ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen. Ze spreken niet vanuit hun functie of verantwoordelijkheid, maar vanuit hun persoonlijke drive. En de lekenprekers worden gevraagd en geholpen om belangrijke maatschappelijke of individuele thema’s met een Bijbelverhaal te verbinden.Tijdens de dienst is er een collecte voor de onkosten

Maaltijden

Maaltijden

Op diverse momenten in het jaar vinden gezamelijke maaltijden plaats. Zo zijn er de Dankdagmaaltijd, de Vastenmaaltijd en de Running Dinners. Ook is de maaltijd onderdeel geworden van diverse gespreksbijeenkomsten die op deze wijze gezamelijk aan tafel worden afgesloten. De Dankdagmaaltijd wordt begin november gehouden en wordt georganiseerd door de diaconie. Iedere deelnemer zorgt voor een zelfgemaakt gerecht als onderdeel van deze maaltijd. Zo wordt er genoten van ieders kookkunst en delen we in het moment van dankbaarheid.

Al meer dan tien jaar werken verschillende kerken in Baarn samen in de veertig dagen voor Pasen. Samen met Baarnse scholen vindt er een vastenactie plaats. Onderdeel daarvan zijn de wekelijkse interkerkelijke Vastenmaaltijden. Het zijn sobere maaltijden die gehouden worden in Het Brandpunt. Samen aan tafel voor momenten van ontmoeting en dialoog. Ook dit seizoen werd er weer een Running Dinner gehouden, een vorm van andere mensen ontmoeten tijdens een gezellige maaltijd bij een van de gemeenteleden thuis. Het eten van voor- en nagerecht vindt daarbij plaats op verschillende adressen, het dessert wordt gezamelijk genoten in Het Brandpunt. Het laatste Running Dinner voor kinderen, onder de naam Mac Paaskerk, vond begin februari 2014 plaats en was weer zeer geslaagd!

Wandelen

Wandelen

Vanuit de Paaskerk worden er Pelgrimswandelingen georganiseerd. Elke maand wandelt een groep sportieve leden een tocht van 5 of 10 kilometer in de wijde omgeving. Halverwege wordt er een stop gemaakt voor koffie of thee. Onderweg wordt er gepraat over wat ons bezighoudt, wordt er een vraag besproken die we mee op pad nemen of lopen we in alle rust mediterend verder. Startpunt is het Brandpunt, vanwaar we met eigen auto’s naar het beginpunt van de wandelroute rijden. Ieder die van wandelen houdt, is welkom!

Om op te geven voor deelname of voor meer informatie: pelgrimswandelen. Meldt u erbij of u over een auto beschikt? In de agenda ziet u wanneer we wandelen. Vertrek gebruikelijk om 9.00 uur vanaf Het Brandpunt. Houd voor nadere gegevens de Paaspartout in de gaten!

Ontmoetingskringen

Ontmoetingskringen

Binnen de Paaskerk is een tiental ontmoetingskringen actief. De meeste vinden 's avonds plaats, een enkele overdag. Het betreft groepen gemeenteleden die regelmatig bij elkaar komen rondom maatschappelijke en persoonlijke thema's en geloofsvragen. Kenmerken van een ontmoetingskring zijn: openheid en veiligheid, geloofsgesprek, ontmoeting, autonomie, geen vaste thema's en het delen van wel en wee. Een kring waar je God en elkaar ontmoet, waar je zegen en zorgen kan delen en waar onderling pastoraat en soms ook diaconaat ontstaat. Voor meer informatie: Jacques Roeleveld

Preekvoorbereidingen

Preekvoorbereidingen

De preekvoorbereidingen vinden per sectie plaats. Het zijn gesprekken over de Bijbeltekst die de zondag na het gesprek aan de orde komt in de kerkdienst. Waardoor worden we geraakt? Waar hebben we onze vraagtekens bij en op welk spoor worden we gezet? De predikanten leiden de avond. Voor meer informatie: ds. Marleen Kool-Mout

Incidentele Groepsbijeenkomsten

Incidentele Groepsbijeenkomsten

Een groeiende ontwikkeling is het samenbrengen van mensen die in een specifieke situatie verkeren. Te denken is aan mensen die een partner hebben verloren, mensen met een lichamelijke beperking, mensen zonder werk, enz. In de plaatselijke kranten worden plaatsgenoten uitgenodigd aan deze bijeenkomsten deel te nemen.

Thomasgesprekken

Thomasgesprekken

 THOMASKRING

Deel je weg van geloven

Elk jaar komt deze groep ongeveer 8 x bij elkaar op een dinsdagmorgen, afsluitend met een lunch. Het is een kring over geloof en ongeloof, spiritualiteit, theologie en cultuur.  Nieuwe deelnemers zijn steeds welkom. 

 

Voor het komend seizoen staat het volgende boek centraal : ‘Heilige onrust - Een pelgrimage naar het hart van religie’ van Frits de Lange.  De Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, is gefascineerd door de populariteit van de pelgrimage, met name die naar Santiago. De moderne pelgrims worden niet gedreven door vroomheid. Ze hebben kerk en geloof dikwijls losgelaten.“Wat hen echter nog steeds tot pelgrims maakt, is het besef dat er iets groter of sterker is dan henzelf, dat hen in beweging zet. De nieuwe pelgrim levert daarmee het format voor een theologie, die weer moet leren om helemaal van voren af aan te beginnen: bij iets dat je onvoorwaardelijk aanspreekt, zonder dat je weet waar het vandaan komt” . De Lange ziet in de nieuwe pelgrim “de belichaming van een nieuw type gelovige, postchristelijk, postkerkelijk, postreligieus” . De auteur draagt het boek op aan een generatie die na het verbrokkelen van de verzuiling met de ruïnes achterbleef. Het oude geloof is kwijt en daarmee de oude dogma’s, en ook “de veilige zekerheid van het eigen groepsgelijk”. Tegen die achtergrond gaat de theoloog terug naar het hart van religie, zoals de ondertitel luidt, waar niets van de religie zelf overblijft maar des te meer het geloof in zijn naakte vorm. Hij omschrijft deze kern als verlangen. Dat wat de mens elke morgen doet opstaan om door te gaan. Dat wat mensen ertoe zet om de ene voet voor de andere te zetten. En in het spreken over dit verlangen doet hij een goed woord voor het woordje ‘God’.  Op een essayistisch manier onderzoekt hij daarmee naar de contouren van dit nieuwe type geloof. De predikanten Marleen Kool en Jos van Oord begeleiden deze kring.

 

De data zijn:3 en 24 oktober,21 november,12 december,9 en 30 januari ,20 februari en 13 maart. De eerste keer  op 3 oktober wordt kennis gemaakt en het thema nader ingeleid. Aanvang 10.30 uur. Lunch(facultatief) 12.00 uur.
Plaats Het Brandpunt.