Kerkdienst via internet

 lied als bemoediging

In de Paaspartout van april wordt uitvoerig beschreven op welke wijze de kerkdiensten gevolgd kunnen worden.

Dit kan via www.kerkomroep.nl .  Aangezien er alleen geluid en geen beeld wordt uitgezonden, hetgeen erg jammer is, wordt geprobeerd hierin verandering te brengen.

Een enthousiaste filmer gaat de diensten vanuit de Paaskerk in eigen beheer registreren, monteren en op zijn eigen youtube kanaal plaatsen. De diensten zijn via youtube dus niet rechtstreeks om 10.00 uur te volgen, maar er wordt hard aan gewerkt om deze zo snel mogelijk de link hier  te plaatsen. De link zit "onder" de naam van der viering.

Kerkdienst 29 maart 

Kerkdienst 5 april

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

 Viering Paasmorgen

 

In de Paaspartout van april wordt uitvoerig beschreven op welke wijze de kerkdiensten gevolgd kunnen worden.Dit kan via www.kerkomroep.nl .  Aangezien er alleen geluid en geen beeld wordt uitgezonden, hetgeen erg jammer is, wordt geprobeerd hierin verandering te brengen.Een enthousiaste filmer gaat de diensten vanuit de Paaskerk in eigen beheer registreren, monteren en op zijn eigen youtube kanaal plaatsen.