Kerk bij u thuis 

Het corona virus heeft ons in de greep en raakt ook ons als gemeente. We volgen de besluiten van onze regering en het RIVM en houden ons aan de adviezen van de PKN die ons oa via de website www.protestantsekerk.nl op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. De kerkdiensten zijn te bekijken via: kopje Diensten en dan Vieringen met beeld. 

Uitgangspunt bij alle maatregelen is dat we de verspreiding van het virus tegen kunnen gaan door sociale contacten zoveel mogelijk te beperken met name voor de bescherming van de meest kwetsbare mensen. Daar moeten en willen we dus zorgvuldig mee omgaan. 

Wat betekent dit voor de kerkdiensten? 

De komende weken willen we vieringen verzorgen die vanuit huis kunnen worden meegevierd. Via de kerktelefoon en via www.kerkomroep.nl Dit systeem is niet altijd op zondagmorgen 10 uur te bereiken, door overbelasting, maar dan is de dienst op een later tijdstip te volgen. We zijn bezig om ook op een andere manier dit toegankelijk te laten zijn, mogelijk dan ook met beeld erbij. 

In de kerk zijn op dat moment een beperkt aantal mensen aanwezig, alleen wie een taak hebben in de betreffende dienst. We vieren ook korter dan anders.

 

De liturgie en PaaspartoutopZondag worden steeds op deze website geplaatst onder kopje Diensten en vervolgens item Liturgie