Viermomenten in juli en augustus

Welkom om mee te vieren

Getijdengebeden in de zomertijd

‘Wij zijn de tijden. De tijden zijn wat wij ervan

maken’zegt kerkvader Augustinus in een van

zijn preken.De zomertijd geeft ons ruimte om

stil te staan, te vertragen,na te denken over

onze tijd van leven. Erop uit gaan helpt daarbij.

Maar niet iedereen zal even vrij zijn om dat te

kunnen doen. Zomaar even een kerk inlopen

zal er in deze vakantietijd voor veel mensen

al helemaal niet inzitten.

Zelfs onze eigen kerken zijn op zondagen

niet open,of niet voor iedereen.

Daarom ontstond het plan om in de maanden

juli en augustus wekelijks twee viermomenten

te organiseren in de Paaskerk.

Iedere woensdagavond van 20:00-20:30 uur

en iedere donderdagmorgen van 9:30-10:00 uur.

We voegen ons in de getijdengebeden van de dag,

met ruimte om te verstillen, naar binnen te keren,

op te ademen, een kaarsje aan te steken en

geïnspireerd te worden door muziek of een tekst.

De opzet is laagdrempelig, dus we hopen dat mensen

passend bij de vakantietijd even aanwaaien om

daarna hun weg weer te vervolgen.

Iedereen is van harte welkom in de ruimte

die de Paaskerk biedt: kerkgangers en zoekers,

vrienden, buren of vage bekenden.

Laten we de zomertijd vieren met elkaar.