Viermomenten in september

Adempauze - iedere woensdagavond een avondgebed in de sfeer van Taizé

 Een warme zomer lang stonden op woensdagavond en donderdagochtend de deuren van de Paaskerk open voor twee getijdengebeden. ’s Avonds en ‘s ochtends konden we de weg naar binnen opzoeken, een lichtje aansteken, stilte proeven, mooie muziek en zachtjes zingen voor wie wilde. Een moment om op te ademen. Nu alles weer van start is gegaan, van werk en school tot van alles wat weer ‘moet’, blijven we ruimte maken voor een Adempauze, een Avondgebed. Iedere woensdagavond in september en oktober. Voorlopig nog van 20:00-20:30 uur, omdat de cantorij niet repeteert. Houd de website of nieuwsbrief Paaspartout op Zondag in de gaten voor wijzigingen. Kom gerust een keer kijken, de sfeer is laagdrempelig, de inrichting ‘corona-proof’. Iedereen van harte welkom. Meedoen of meer informatie: ds. Christine van den End (06 49718486)