Café Pensée : Veiliger terug in de samenleving?

Kalender
Agenda
Datum
07-12-2018 16:30 - 18:00
Url
De Speeldoos

Beschrijving

                        Veiliger terug in de samenleving?

De meeste ex-gedetineerden komen terug in de samenleving en velen zijn niet altijd in staat om zich daar in te voegen. Mensen hebben veel problemen. Tijdens hun gevangenschap is de samenleving veranderd en het is moeilijk daarin terug te keren. Exodus begeleidt deze groep in de gevangenis en na detentie, met opvang en begeleiding. Professionele aandacht en begeleiding kunnen voorkómen, dat iemand direct aansluitend aan detentie (weer) in de problemen komt.

Een medewerker van Exodus Midden Nederland komt samen met een (ex)gedetineerde vertellen over de verschillende perspectieven van een begeleide terugkeer in de samenleving.

Medewerking zal ook worden verleend door cabaretière Anne-Marie Konincks.