Liturgie Oecumenische Vriendschapsviering 12 maart 2023