Zomergesprekken

Gedurende de zomermaanden bieden de predikanten van de Paaskerk een reeks Thomas Zomergesprekken aan over geloofsthema’s. Deze gesprekken vinden plaats in de stille periode dat de meeste mensen met vakantie zijn. De gesprekken vinden 's morgens plaats rond koffietijd en eindigen met een eenvoudige broodmaaltijd. Deze vorm van samenkomen is bedoeld als een fijne ontmoetingsplek voor mensen die de rust van de zomer wel eens graag willen onderbreken met een goed gesprek. Raadpleeg de Activiteitenrooster in de Agenda voor de geplande data. Voor meer informatie: ds. Marleen Kool-Mout