Ontmoetingskringen

Binnen de Paaskerk is een tiental ontmoetingskringen actief. De meeste vinden 's avonds plaats, een enkele overdag. Het betreft groepen gemeenteleden die regelmatig bij elkaar komen rondom maatschappelijke en persoonlijke thema's en geloofsvragen. Kenmerken van een ontmoetingskring zijn: openheid en veiligheid, geloofsgesprek, ontmoeting, autonomie, geen vaste thema's en het delen van wel en wee. Een kring waar je God en elkaar ontmoet, waar je zegen en zorgen kan delen en waar onderling pastoraat en soms ook diaconaat ontstaat. Voor meer informatie: Jacques Roeleveld