Project PaasBest: verbouwen in tijden van corona…

Een aantal jaren geleden nam de Paaskerk - Kerkenraad en Gemeente samen - het besluit een programma op te zetten om te waarborgen dat ook over tien jaar en langer de Paaskerk - ook in financieel opzicht -  levensvatbaar is, dat de kerk er kan zijn voor leden en gasten, zinzoekers en zingevers. Dat er fijne ruimtes zijn om te vieren, te ontmoeten, plekken voor stilte en verbinding.

 

Drievoudig doel

Besloten werd een deel van het onroerend goed te verkopen, Brandpunt te sluiten als zalencentrum en een deel van de ruimtes achter de kerk te verbouwen voor eigen gebruik. Verbouwing, renovatie van de kerk en het opbouwen van een buffer voor kerkelijke activiteiten moeten komen uit verkoop van de voormalige kosterswoning en het vrijkomende perceel van het Brandpunt.

 

Verkoop

Met ingang van juli 2019 werd het Brandpunt gesloten voor externe verhuur. De maanden daarna zijn gebruikt om alle overtollige zaken op te ruimen, weg te geven aan goede doelen of te verkopen. Een markt voor de Paaskerkers werd enthousiast bezocht en in heel wat huizen staan herinneringen aan een voorbije periode.

In de loop van 2019 werd ook de kosterswoning verkocht.

Achter de schermen zijn de afgelopen maanden  heel wat formaliteiten vervuld: wijzigingen van het bestemmingsplan, rechten van overpad, onderzoeken op het terrein - zoals flora en fauna, eventuele grondverontreiniging,  geluidsoverlast, asbest - aanvragen van vergunningen, voeren van gesprekken en onderhandelingen.

Aan de voorbereiding van de daadwerkelijke verkoop van het Brandpunt-terrein wordt gewerkt. Een sociaal-maatschappelijke invulling leek een mooie toevoeging.  Er is geprobeerd diverse zorginstellingen te interesseren voor de locatie, maar het oppervlak blijkt eenvoudigweg te klein voor dit soort projecten. Er wordt nu gewerkt richting een kleinschalige woon-invulling, waarmee zowel de Gemeente Baarn, als de direct omwonenden - waartoe we de Paaskerk ook rekenen - gelukkig kunnen zijn.

 

Coronacrisis onzekere factor

De verbouwing van het deel van Brandpunt dat we zelf willen houden heeft jammer genoeg vertraging opgelopen. Het coronavirus speelt de Paaskerk helaas ook parten. Veel activiteiten liggen stil. We hadden al enige vertraging opgelopen door andere oorzaken: de vergunningen voor sloop en verbouwing kwamen vrij laat binnen; er werden extra eisen gesteld aan de nieuwe entree, die voor extra kosten zouden zorgen; ook het broedseizoen heeft invloed op de planning (er zijn bedreigde vogelsoorten op het terrein, waardoor we óf voor het seizoen hadden moeten slopen óf daarna, zijnde in de loop van augustus), kortom , die alles zorgt voor een behoorlijke vertraging.

De Werkgroep probeert voor eind augustus duidelijkheid te scheppen, maar het verloop van de coronacrisis blijft vooralsnog een onzekere factor.

 

Samenstelling werkgroep

Inmiddels heeft de Werkgroep PaasBest een iets andere samenstelling gekregen. Kok van Nood had zijn twee jaar er op zitten en heeft, onder grote dank voor zijn actieve deelname en gedegen inbreng, afscheid genomen. Tot vreugde van de Werkgroep willen Joop van de Burg en Nico Brandsen toetreden. Overige leden zijn Herman Bade (vz), Riek van Dijk (sec), Bert van der Herberg, Deanne Lassche, Bert Pleijsant, Michel van der Sluis en Dick van der Velde. Extern begeleider Benno Oosterom zal ons blijven bijstaan.

 

Zingevingscentrum

De plannen liggen klaar: in plaats van een zalencentrum  moet er een fijn zingevingscentrum komen, open, gastvrij, met veel licht en mooie ruimtes. Een plek voor activiteiten van de kerk, voor iedereen die geïnteresseerd is in religie, spiritualiteit, verbinding, rust, even op adem komen. Er zullen ruimtes zijn voor ontmoeting, stilte, vergaderen; een keuken en een prettige loungeruimte maken ook deel uit van het geheel. Op bescheiden schaal zal straks ook verhuur mogelijk zijn.

 

Namens Werkgroep PaasBest,

Deanne Lassche

April 2020