De toekomst van de Paaskerk gaat ons ter harte.

De Paaskerk is ons lief

In 2017 kreeg een interne projektgroep onder de naam ‘’ Paasbest 2027’’ de opdracht een onderzoek te doen en advies uit te brengen over hoe de Paaskerk op langere termijn financieel gezond kan opereren. Een termijn van tien jaar werd als uitgangspunt genomen. Verdere uitgangspunten daarbij waren de visie en de missie van de Paaskerk, zoals die een paar jaar geleden werden geformuleerd.

Conclusie - na een jaar van uitgebreid onderzoek naar inkomsten, uitgaven, trends in ledenbestand en kerkelijke bijdragen, algemene ontwikkelingen - van de Projectgroep:

op deze voet kunnen we niet doorgaan.

 Scenario’s en advies

Drie scenario’s werden ontwikkeld: Paaskerkgemeente los van het huidige gebouw, Paaskerk als zingevingscentrum, en Paaskerk en Brandpunt als toplocatie.

Aan alle drie scenario’s zitten voor- en nadelen. Volledige verkoop van alle gebouwen, inclusief de kerk, is aantrekkelijk voor een projectontwikkelaar, maar sluiting van het kerkgebouw kan door de kerkleden als een te groot offer worden ervaren. Paaskerk en Brandpunt als toplocatie is financieel niet haalbaar gezien de investeringen die daarvoor nodig zouden zijn. Paaskerk als zingevingscentrum en verkoop overige gebouwen zou een haalbare mogelijkheid zijn.

Dit advies werd aangeboden aan de Kerkraad en als voorstel overgenomen door een Gemeenteberaad in februari 2018. De hoofdlijnen van dit scenario zijn:

-          de Paaskerk als gebouw blijft behouden voor de Paaskerkgemeenschap;

-          het overige onroerend goed - de voormalige pastorie en kosterwoning, en Het Brandpunt - wordt verkocht;

-          als een koper bereid zou zijn ook het kerkgebouw te kopen en vervolgens aan de Paaskerkgemeente te verhuren, wordt deze mogelijkheid onderzocht;

-          omdat dit proces waarschijnlijk een aantal jaren zal gaan duren, zal gefaseerd afscheid worden genomen van Brandpunt en de medewerkers.

 Vragen en zorgen

Uiteraard leven er veel vragen bij de Paaskerkleden. En niet op iedere vraag is op dit moment een antwoord. We staan aan het begin van een groot project, dat jaren zal gaan duren. Op sommige vragen tijdens het Gemeenteberaad was wel een antwoord mogelijk. Zoals op die waarom er geen samenwerking met andere kerkgenootschappen was gezocht. Daar is wel onderzoek naar gedaan, maar de verschillen blijken nog te groot om daadwerkelijk samen te gaan. Vragen waren er omtrent de teruglopende bijdragen van gemeenteleden en onderzoek naar ‘papieren’ leden die niet bijdragen. Omdat al snel de privacy van mensen hierbij in het geding is, is het niet eenvoudig hier een ‘project’ van te maken.

Zorgen werden geuit omtrent de medewerkers. Uitgangspunt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn. Maar bij verkoop van Het Brandpunt zullen we ook afscheid moeten nemen van de medewerkers. Met alle betrokken mensen zijn gesprekken geweest, voorafgaand aan de besluitvorming en het Gemeenteberaad.

 Voor predikant(en) en cantor is er nu voldoende financiële ruimte. De invulling van de vacature na het vertrek van ds. Jos van Oord, eind 2018 jaar, en daarmee aanvulling voor ds. Marleen Kool, heeft de hoogste prioriteit. Op grond van het ledental en de financiële situatie gaf de PKN tot nu toe aan dat er geen ruimte was voor het beroepen van een tweede predikant. Nu het besluit genomen is om als Paaskerk op een andere basis verder te gaan, zal opnieuw met de PKN overlegd worden welke financiële ruimte er is voor de vervanging van ds, Jos van Oord.

 PaasBest met ombudsvrouw

Tijdens het Gemeenteberaad werd  een vervolg-werkgroep gepresenteerd en geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Herman Bade. Een aantal leden van de Projectgroep kwam mee, zodat er een goede overdracht is van kennis en ervaring en van onderzoeken die al gedaan zijn. Nieuwe leden zijn aangezocht op grond van specifieke kennis die de komende periode nodig zal zijn. De werkgroep is inmiddels van start gegaan. De activiteiten krijgen de roepnaam ‘Project PaasBest’.

Omdat de Werkgroep het ontzettend belangrijk vindt dat dit project iets van de hele Paaskerkgemeenschap wordt, dat er niemand onderweg ‘uit de boot valt’, en dat we met de grootste zorgvuldigheid omgaan met de mensen die er bij betrokken zijn, is de functie van ‘ombudsvrouw’ bedacht. Kerk-zijn betekent dat je omziet naar elkaar. Niet alleen informatie geven, maar ook ruimte scheppen voor alles wat er aan zorgen en vragen leeft.

U kunt ideeën, tips, vragen en opmerkingen, zorgen, kwijt via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of persoonlijk ’s zondags voor of na kerktijd.

Informatie over de voortgang van het Project PaasBest zal regelmatig gegeven worden via Paaspartout, Paaspartout-op-zondag of mondeling op zondagmorgen.

 (Samengevat uit artikel van Deanne Lassche in Paaspartout van 10 maart 2018.)