De tweets van Jezus

Als Jezus nu zou zijn geboren, dan hadden we geen vier evangeliën gehad vol met verhalen over zijn woorden en daden. Dan was zijn eerste optreden direct de wereld overgegaan via 140 Twitter-tekens of via Facebook met foto’s. En dan waren er ook vrij snel tal van reviews te vinden geweest op internet. Of misschien wel heel veel verwensingen, zoals we dat nu dagelijks meemaken via sociale media.

Ik ben eigenlijk wel blij dat Jezus in een tijd leefde zonder dit alles. We moeten het doen met verhalen van horen zeggen, zelfs verhalen die bijna een eeuw later zijn opgetekend. Dat maakt het zo spannend, want we moeten steeds flink ons best doen om de woorden en daden van Jezus te duiden en te interpreteren. We naderen het geheim steeds, maar echt geheel begrijpen? Nee, denk ik.

 

Theo-loog of theo-logo

Maar toch  brengt deze tijd van de sociale media en van de visualisaties ook wel de uitdagende vraag mee hoe we dat Jezus-verhaal NU zouden weergeven. Ik zou dan geen theo-loog (woordverkondiger) meer zijn, maar bijvoorbeeld eerder theo-logo. Dan ben ik iemand die logo’s moet bedenken die passen bij het Evangelie. En dan zou ik in 140 tekens (meer kan het niet zijn op Twitter) mijn preek moeten maken. Dat is wel een goede oefening. Ik heb trouwens de indruk dat Jezus ook wel een expert was in korte berichten. Een paar voorbeelden:

“Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden”, 55 tekens.
“Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten”, 60 tekens.
“Ik ben het licht van de wereld”, 30 tekens.
“Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien”, 59 tekens.

Maar ook in die dagen, in de dagen van Jezus, werd gebruikgemaakt van wat voorhanden was. Online-communicatieadviseur Eric van de Berg schreef jaren geleden in het kerkelijk tijdschrift ‘Woord en Dienst’  dat het marktplein en de agora (ontmoetings- en vergaderplaats voor de vrije burgers ) van toen de nieuwtestamentische varianten zijn van de sociale media van onze tijd. “Filosofen, theologen, politici, deskundigen en leken ontmoeten elkaar in het hart van de democratie, wisselen hun standpunten uit, voeren serieuze debatten en ongetwijfeld is er veel roddels en achterklap. Het lijkt Twitter wel.”

We kunnen dus ook vandaag volop en voluit als kerken gebruikmaken van de mogelijkheden van de sociale media, het marktplein van nu.  Het biedt de mogelijkheid contacten te leggen met de ‘buitenwereld’, het leert ons misschien minder te spreken  dan wel te luisteren naar wat er leeft.

 

Engel met i-phone

Kent u ‘Ut Engelke’? Zij is een modern geklede stenen engel op de Sint-Janskathedraal in Den Bosch met een mobieltje in haar hand. Aan de engel is een anonieme vrouw gekoppeld die je kunt bellen over geloofsvragen. Ook bestaat er een website en twitteraccount van de engel. Deze 'moderne' en originele manier van communiceren bleek een groot succes en werd internationaal nieuws.

Die sociale media zijn zo gek nog niet. Maar toch denk ik dat ook de verhalen blijven voortbestaan. Niet voor niets kennen we de uitdrukking ‘kom op verhaal’. Je kunt er even in wonen, in schuilen, je door laten troosten of inspireren. En juist dat oeroude Kerstverhaal is daarvan een prachtig voorbeeld. Even de laptop en de i-phone uit. Stil worden, ophoren. ‘Het geschiede in die dagen dat…’ En in dit verhaal komt nota bene ook nog een woord voor uit de socialemediawereld: dit zal voor jullie een TEKEN zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. Een kind in een kribbe: hét logo van ons geloof!

 

 

ds. Jos van Oord