Preek 15 juni 2014

Ik ben omdat wij zijn
Preek over  Handelingen 2:41-47 & Matteüs 28:16-20
Paulusskerk Baarn, Oecumenische viering
Ds. C. Kruijswijk Jansen