Kerk-zijn in tijden van corona

Kerkdiensten zijn te bezoeken zonder aanmelding en zonder coronapaspoort. In de kerk zijn ook zitplaatsen beschikbaar met 1,5 meter tussenafstand. 

Kerkdienst /Vriendschapsviering

Kalender
Agenda
Datum
31-10-2021 10:00
Url
Paaskerk en via Kerkomroep

Beschrijving

Zondag 31 oktober Vriendschapsviering 

Deze zondag vieren we samen met onze vrienden van de Maria Koningin in de Paaskerk. Het thema is ‘Opnieuw leven’. Dat past bij ons levensgevoel van deze tijd, het verlangen corona en alle beperkingen achter ons te laten. Weer voluit samen te zingen en te vieren, hoewel het toch anders is dan eerst, we kunnen niet zomaar terug achter het virus. ‘Opnieuw leven’, hoe doe je dat eigenlijk? De lezing die voor deze zondag op het rooster staat geeft het ‘opnieuw leven’ een bijzondere lading. We horen namelijk hoe Jezus in Marcus 12 van de sadduceeën een spannende vraag krijgt voorgelegd over de opstanding. Samengevat komt het antwoord van Jezus erop neer dat God een God van levenden is. Dat vieren we met de prachtige muziek van Henny Vrienten, gezongen door het gelegenheidskoor o.l.v. Kees de Bruin: ‘Ruimte waar het licht kan komen’. In die ruimte, in alle voorzichtigheid delen we ook weer brood en wijn. Voorgangers zijn Cecile Maagdenberg en Christine van den End.