Kerk-zijn in tijden van corona

Kerkdiensten zijn te bezoeken zonder aanmelding en zonder coronapaspoort. In de kerk zijn ook zitplaatsen beschikbaar met 1,5 meter tussenafstand. 

Kerkdienst : ds. J. v. d. Sterre

Kalender
Agenda
Datum
24-10-2021 10:00
Url
Paaskerk en via Kerkomroep

Beschrijving

Zondag 24 oktober horen we het verhaal van de blinde Bartimeüs, Marcus 10, 46-52. De kerk van alle eeuwen heeft zijn schreeuw: Kyrieleison, Heer, ontferm U! overgenomen.En daarmee staan we voor de vraag in hoeverre wij ons kunnen vereenzelvigen met deze blinde man. En ook, wat betekenen die curieuze woorden van Jezus in antwoord op zijn schreeuw: Ga heen, uw geloof heeft u gered.? Hoe dan ook, Bartimeüs vervolgde ziende zijn weg, zo vertelt het verhaal. Dat schept verwachtingen.