Kerk bij u thuis

Het Corona virus heeft ons nog steeds in de greep. Maar onze kerkdiensten/vieringen gaan nog steeds door! De diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl . Maar ze zijn ook te zien. Van alle vieringen zijn/worden opnamen gemaakt. Deze opnamen staan na bewerking op een eigen Youtube kanaal ( beschermd ) De links hiernaar toe staan op deze website onder Diensten en dan Vieringen met beeld.

Viermoment: Getijdengebeden in de zomertijd

Kalender
Agenda
Datum
08-07-2020 20:00 - 20:30
Url
Paaskerk

Beschrijving

Getijdengebeden in de zomertijd

 ‘Wij zijn de tijden. De tijden zijn wat wij ervan maken’ zegt kerkvader Augustinus in een van zijn preken. De zomertijd geeft ons ruimte om stil te staan, te vertragen, na te denken over onze tijd van leven. Erop uit gaan helpt daarbij. Maar niet iedereen zal even vrij zijn om dat te kunnen doen. Zomaar even een kerk inlopen zal er in deze vakantietijd voor veel mensen al helemaal niet inzitten. Zelfs onze eigen kerken zijn op zondagen niet open, of niet voor iedereen. Daarom ontstond het plan om in de maanden juli en augustus wekelijks twee viermomenten te organiseren in de Paaskerk. Iedere woensdagavond van 20:00-20:30 uur en iedere donderdagmorgen van 9:30-10:00 uur. We voegen ons in de getijdengebeden van de dag, met ruimte om te verstillen, naar binnen te keren, op te ademen, een kaarsje aan te steken en geïnspireerd te worden door muziek of een tekst. De opzet is laagdrempelig, dus we hopen dat mensen passend bij de vakantietijd even aanwaaien om daarna hun weg weer te vervolgen. Iedereen is van harte welkom in de ruimte die de Paaskerk biedt: kerkgangers en zoekers, vrienden, buren of vage bekenden. Laten we de zomertijd vieren met elkaar.