Vastenmaaltijd

18.00 uur | Lokaal-O, Plataanlaan 1,Baarn

U nuttigt een eenvoudige maaltijd, waarbij u het uitgespaarde geld voor een volwaardig menu kunt doneren aan de Landelijke Vastenactie. Het thema dit jaar is ‘Werken aan je toekomst’, een project in Zambia.

De inleiding bij deze maaltijd wordt verzorgd door mevr. Cecile Maagdenberg

.( Maria KoninginKerk)