Kerk bij u thuis

Het Corona virus heeft ons nog steeds in de greep. Maar onze kerkdiensten/vieringen gaan nog steeds door! De diensten zijn te volgen via www.kerkomroep.nl . Maar ze zijn ook te zien. Van alle vieringen zijn/worden opnamen gemaakt. Deze opnamen staan na bewerking op een eigen Youtube kanaal ( beschermd ) De links hiernaar toe staan op deze website onder Diensten en dan Vieringen met beeld.

Kerkdienst Startzondag; ds. M. Kool

Kalender
Agenda
Datum
22-09-2019 10:00
Url
Paaskerk

Beschrijving

Voorganger: ds. Marleen Kool.

Deze zondag  vieren we de Startzondag. Het thema van deze zondag en het nieuwe seizoen is: ‘Een goed verhaal’.

 Met dit thema sluiten we aan bij het landelijke thema van de PKN. Een goed verhaal uit dat eeuwenoude boek, de Bijbel, verbindt ons. Eigenlijk is de Bijbel een bibliotheek vol boeken. Tot op de dag van vandaag horen we ervan op, houdt het ons een spiegel voor, vinden we er troost en inspiratie in, worden we verrast door de actualiteit, het kritische tegengeluid dat we erin kunnen ontdekken. 

Of soms denken we: wat moeten we nu hiermee? Er zijn ook teksten die schuren, zodanig dat we ze liever naast ons neerleggen. Deze startzondag houden we ons op verschillende wijzen bezig met ‘Een goed verhaal’. De viering begint om 9:45 uur met koffie/thee/limonade. We starten gezamenlijk en werken dan in kleinere groepen rond goede verhalen. Over het programma leest u meer in de Paaspartout-op-Zondag voorafgaande aan 22 september. We kunnen al noemen dat ds. Trinette Verhoeven, onze classispredikant, op 

de wijze van Godly Play een Bijbelverhaal zal vertellen. Dat is een creatieve, ervaringsgerichte wijze van vertellen met behulp van concreet spelmateriaal. Petra Overbeek zal aan de hand van een Bijbelverhaal gaan zijdeschilderen. Er wordt gezongen, gelezen, gevierd. In deze dienst bedanken we een aantal medewerkers voor hun jarenlange inzet en verwelkomen we nieuwe medewerkers. We verheugen ons op een goede start van dit nieuwe seizoen.