Kerkdienst ds. Ch. van den End - Kranenburg

Kalender
Agenda
Datum
18-08-2019 10:00
Url
Paaskerk

Beschrijving

Voorganger: ds. Christine van den End

Zondag 18 augustus lezen we hoe Gods woord als een vuur is. Geen gemakkelijk beeld, want uit de context wordt duidelijk dat het niet om warmte of licht gaat, zachte woorden waarmee we goed uit de voeten kunnen. Het gaat om de zuiverende kracht van vuur. Maar hoe kunnen woorden krachtig en zuiverend zonder de ander te verharden of af te branden? Een vraag van alle tijden.